wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin

1. Dane firmy, kontakt:

GFI Paweł Kossowski
ul. Wolności 22-24
58-260 Bielawa

NIP: 882 184 68 77
REGON: 021208158
organ rej. Urząd Miejski w Bielawie

tel. 600 246 139
e-mail: pianki@onet.pl

e-mail: sklep@piankimeblowe.pl


Bank ING, Nr. konta: 33 1050 1575 1000 0091 4262 3959.

2. Realizacja sprzedaży odbywa sie według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.
3. Z oferty firmy GFI Paweł Kossowski może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych. Wysyłki realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Zamówienia Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Do koszyka" lub "Kup Teraz", pod lub obok zdjęcia artykułu, a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu kolejno przycisku "Do Kasy", wybrania opcji dostawy, przycisku "Dalej" aby wybrać sposób zapłaty, wyborze sposobu zapłaty, kliknięciu przycisku "Dalej" aby potwierdzić zamówienie i na koniec kliknięcie przycisku "Potwierdź Zamówienie". Zamówienia dostarczane będą pod wskazany w formularzu płatności i dostawy przez Klienta adres. Firma GFI Paweł Kossowski zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.
5. Termin realizacji. Zamówienia składać można całą dobę, każdego dnia roku. Realizacja zamówień odbywa się w terminie od jednego do siedmiu dni licząc od momentu ich otrzymania, chyba że w opisie podano inny termin. Szczegółowe terminy realizacji zamówień znajdują się w opisie . W przypadku urlopu oznaczonego na stronie sklepu termin wysyłki może się przedłużyć.
Dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówień w przypadkach niezależnych od firmy GFI Paweł Kossowski , o czym klient każdorazowo zostanie powiadomiony.

6. Płatność Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.
Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu. Jeżeli klient chce otrzymać fakturę VAT, powinien zaznaczyć odpowiednią opcję przy składaniu zamówienia, oraz podać dane do faktury.
 Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy, iż asortyment oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w czasie od chwili złożenia zamówienia do chwili zawarcia umowy. Telefoniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep i decyduje o chwili zawarcia umowy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta. Niezależnie od powyższego, w razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji zamówienia. Płatności należy uregulować do 7 dni od momentu zakupu. Po tym terminie - wysyłamy przypomnienie.
płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:
- Gotówką (dla dostaw realizowanych przez Kuriera w opcji za pobraniem ) - należność należy przekazać kurierowi,
- Przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie sklepu piankimeblowe.pl rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z ewentualną kwotą dostawy.Płatność należy przesłać przelewem na:
rachunek w banku ING, Nr. konta: 33 1050 1575 1000 0091 4262 3959. W tytule przelewu proszę wpisać numer zamówienia.
- Przez płatności internetowe oferowane przez serwis PayU dostępne w sklepie www.piankimeblowe.pl
- gotówką przy odbiorze osobistym.
7. Prosimy o poinformowanie nas o zamiarze osobistego odbioru. Ustalimy datę, godzinę i miejsce odbioru w Bielawie, 58-260, ul. Wolności 22-23.
8. GFI Paweł Kossowskizastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Klienta. O fakcie odstąpienia od umowy klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników GFI Paweł Kossowski .
9. Dostawy realizowane są przez wynajętą firmę kurierską GLS, chyba że w opisie aukcji podano inny sposób dostawy.
10. Koszt dostawy podany jest w opisie sklepu i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.
11. W przypadku gdy przesyłka kurierska GLS nie została dostarczona w ciągu czterech dni roboczych prosimy o kontakt w tej sprawie e-mailem. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę.
12. Jeżeli towar ma być wysłany na inny adres prosimy o podanie nam tego adresu drogą elektroniczną wypełniając formularz płatności i dostawy niezwłocznie po zakończeniu zakupu.
13. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego firma GFI Paweł Kossowski zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia, a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa - również kosztami tych artykułów.
14. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.
15. Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu. Jeżeli klient chce otrzymać fakturę VAT, powinien zaznaczyć odpowiednią opcję przy składaniu zamówienia, oraz podać dane do faktury.

16. Reklamacja. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę na piśmie drogą e-mailową lub przez Pocztę Polską na adres siedziby. Towar posiadający wady, o których nie wspomnieliśmy w opisie można zwrócić do nas paczką ekonomiczną Poczty Polskiej lub kurierem w terminie 14 dni wraz z dowodem zakupu (fakturą lub paragonem). Nienaruszony towar wraz z dowodem zakupu (fakturą lub paragonem) należy do nas wysłać albo też zwrócić osobiście w siedzibie firmy w ciągu 14 dni licząc od momentu jego doręczenia/odbioru w oryginalnym opakowaniu lub prawidłowo zabezpieczony jeśli oryginalnie nie posiadał takiego opakowania. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona zwrócimy wszelkie koszty.

17. Istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki . W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy skontaktować się z firmą GFI Paweł Kossowski. Koszt zwrotu towaru obciąża Klienta. Zwrotu należy dokonać wraz z dokumentem sprzedaży otrzymanym z dostawą i nienaruszonym produktem lub produktami. W razie niezgodności towaru z umową Kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy jeżeli niezwłocznie zawiadomi o tym sprzedawcę.
Zwroty. Towar zakupiony w opcji "Kup Teraz!" zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. - z późniejszymi zmianami), opisanymi w rozdziale 2, artykuł 7.1., mogą Państwo zwrócić w ciągu 10 dni licząc od momentu jego doręczenia/odbioru bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (także drogą elektroniczną). Nienaruszony towar (rozdział 2, artykuł 7.3 Ustawy) wraz z dowodem zakupu (fakturą lub paragonem) należy do nas wysłać albo też zwrócić osobiście w siedzibie firmy w ciągu 10 dni licząc od momentu jego doręczenia/odbioru w oryginalnym opakowaniu lub prawidłowo zabezpieczony jeśli oryginalnie nie posiadał takiego opakowania.

Powyższe zasady zwrotów nie obowiązują w przypadku:
- przedmiotów sprzedawanych na wymiar podawany przez klienta, np. przycinanych na życzenie klienta materacy, formatek pianki poliuretanowej ciętych na podany przez klienta wymiar itp. innych wyrobów przygotowywanych na indywidualne życzenie klienta (np. 1 szt. = 0,01 m3, m2, mb – odcinanych z rolki, belki, bloków itp.), - odnośnie do przepisów zawartych w Ustawie z dnia 2 marca 2000 r.o „ochronie niektórych praw konsumentów … „ rozdziale 2, artykuł 10.3., podpunkt 4.


20. Miejscem rozpatrywania sporów sądowych będzie Dzierżoniów 58-200. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów ograniczona jest do szkody rzeczywiście poniesionej i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości ceny wskazanej w umowie.
21. Klient składając zamówienie z poniższym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych kupującego niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę.

22. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z www.piankimeblowe.pl są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2014. 1182) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 – tj. z późn. zm). § 4
1. Administratorem danych osobowych jest firma GFI Paweł Kossowski.

kontakt:

GFI Paweł Kossowski
ul. Wolności 22-23
58-260 Bielawa
Tel. 600 246 139


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl